Kokouspaikkana oli vanha kunnon Rientolan yläsali, jotta saatiin etäisyydet Covid-19 mukaisten sääntöjen tasalle.

Vuosikokous pidettiin 7.11.2020 Rientolassa

Korona rajoituksien vuoksi sääntömääräinen kevätkokous pidettiin yhdistettynä syyskokoukseen 7.11. Rientolan yläsalissa. Tähän antoi mahdollisuuden Suomen hallituksen tekemä välaikainen laki, joka annettiin keväällä ja jota korjattiin 3.10 annetulla lailla. Tilinpäätös yhdistysten tuli tehdä kesäkuun loppuun mennessä, mikä Takakirveen Oky:n osalta onneksi tuli tehtyä jo alkutalvesta - kokoukset vain "venähti".

 

Lisää aiheesta jäsenille jäsenhuoneessa.  Jäsenhuone.

Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren liittymän uudistus

 

Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren liittymän, nk. "Teboilin" risteyksen suunnitelmasta on nyt tehty virallinen kuulutus. Se on nähtävissä Turun kaupungin verkkosivustolla. Esitys näyttäisi parantavan jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen turvallisuutta - lisäksi risteys muutetaan kiertoliittymäksi.

Heikkoutena esityksessä on se, että linja-autovarikon toimintaan Riitasuonkadulla ei ole tulossa muutoksia. Talleista peruuttelu nykyajan valtavavan suurilla busseilla aiheuttaa vaaratilanteita niin jalankulkijoille kuin autoilijoille.

 

Linkki muutosselosteeseen

 Katu- ja Puistosuunnitelmaselostus

Linkki piirrokseen Piirros