Kuvassa Turku Energian uusi toimitalo Itäharjulla Teollisuuskatu 40:ssa. TE on tiloissa vuokralla, nykyiset tilat myydään/puretaan asuinkäyttöön.

 

Sähkömarkkinoista ja Turku Energian
jäsenetutarjouksesta TPK:n kevätkokouksessa 28.4


TPK:n Kevätkokouksen 28.4 aluksi kuultiin Anne-Mari Niemelän/Turku Energia (TE) katsaus sähkömarkkinatilanteeseen ja TPK:n jäsenetutarjoukseen. Sähkömarkkinoiden sekavan tilanteen vuoksi TE ei ole pystynyt vielä tekemään kiinteää tarjousta. Tavoitteena on kaksi vuotinen sopimus, joita tehdään tällä hetkellä pääosin.

Olkiluoto 3:n käyttöönotto saattaa vakiinnuttaa heiluntaa - mutta sähkön hintaan vaikuttaa myös Turussa Saksan tilanne. Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat sidoksissa Saksaan, missä ollaan luopumassa ydinvoimasta ja toisaalta maksetaan huikeita päästöoikeusmaksuja kaasusta ja kivihiilestä, jolla siellä sähkö tuotetaan. Ukrainan sota on nostanut kaasun hinnan pilviin ja siksi sähkökin kallistuu.


Turku Energian TPK jäsenetutarjouksen hyväksyminen
TPK:n jäsenetuhintainen tarjous lähetetään kaikille, joilla on voimassa oleva sopimus. Yhdistys toimittaa jäsenmaksun maksaneille jäsenilleen koodin, jolla tarjous hyväksytään henkilökohtaisesti.

TE lähettää tarjouksen a) sähköpostilla, jolloin se hyväksytään vastaamalla yhdistyksen koodilla b) Postissa kirjeellä, jossa on palautuslomake ja palautuskuori, josta on maksettu postimaksu. Palautuslomakkeeseen kirjataan yhdistyksen antama koodi.

Yhdistys lähettää koodin jäsenille sähköpostilla, kirjeellä tai muulla haluamallaan tavalla.

Koodin saavat myös uudet jäsenet ja ne jäsenmaksun maksaneet, joilla ei ole aiemmin ollut TPK:n sähkösopimusta. He voivat hyväksyä sopimuksen koodilla Turku Energian verkkosivuilla tai soittamalla TE:n asiakaspalveluun.
 

 

YHTEENVETO TPK:N KEVÄTKOKOUKSESTA

(Tämä löytyy myös TPK:n FB sivulta). Sääntömääräinen kevätkokouksen pidettiin 28.4.2022 Turku Energian tiloissa os. Teollisuuskatu 40. Keskeisin asia kokouksessa on sääntöjen mukaan hyväksyä edellisen kauden tilinpäätös ja valita puheenjohtaja. Tilinpäätöksessä merkittävimmät tulonlähteet olivat yhdistysten jäsenmaksut a' 2€/jäsen ja Omakotilehden ilmoitustuotot. Tilikausi oli ylijäämäinen, tarkat summat voi tarkistaa oman yhdistyksen kokousedustajilta, joille jaettiin kokouksessa tilinpäätösasiakirjat.

Tilinpäätös

Suurimmat menot ovat TPK:n toimiston vuokrat (22,5% menoista), toimihenkilöiden palkkiot (18,2% menoista), päivystäjien kulukorvaukset (19,9% menoista), muut kulut (14,2% menoista), toimistokulut (5,9%). Loput erät koostuivat jäsenkorttien painatuksesta, merkkipäivien osallistumisesta, tiedottamisesta, kokouskuluista. Varainhankinnan eli Omakotilehden ilmoitustuottojen ja kokoustilavuokrien jälkeen tilikausi oli ylijäämäinen. Vuosikokouksella ei ollut huomautettavaa tilinpäätökseen ja tilintarkastajien lausunto tuki vastuuvapauden myöntämistä. Esitetyn perusteella kevätkokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 2€/jäsen myös vuodelle 2022.

Lehtinen jatkaa puheenjohtajana

TPK:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Lehtinen ilman vastaehdokasta ja ilman äänestystä. Valinnan jälkeen käytiin läpi toimintasuunnitelma. R.Ollila oli esittänyt etukäteen toimintasuunnitelmaan TPK:lle digitalisaatio projektin käynnistämistä. Tavoitteena mm. järjestelmällistä mahdollisuutta osallistua hallituksen kokoksiin etänä. Lisäksi TPK:n tulisi avustaa niiden omakotiyhdistysten jäsenrekisterin ylläpidon kehittämistä, joilla tiedon hallinta perustuu henkilöriskiin - so. jäsenistön tiedot pidetään yllä esim. Excel taulukossa yhden henkilön kotikoneessa.

Lisäksi valittiin toiminnan tarkastajat, yhdistykset asettavat henkilön johtokuntaan, joka asettaa tarpeelliset toimikunnat.

Yleiskaavan kaavamerkinnät ja niiden selitykset Ympäristöministeriön ohjeessa.
Tässä kuvassa miten "a" merkintä on Turun Yleiskaava 2029:ssa tulkittu.

"MUUT ASIAT" PUHUTTIVAT TPK:N KOKOUKSESSA

Vuosikokoukselle esitettiin aiheellisesti kysymys miksi esityslistaa ei ole toimitettu ennen kokousta. Samasta puutteesta huomautettiin myös johtokunnan kokousten osalta. (Asialistaan pitäisi olla myös mahdollisuus lähettää etukäteen yhdistysten asiat. Siksi asialistan tulisi elää reaaliajassa ja täydentyä esim. edelliseen päivään mennessä, jotta ne eivät tulisi yllätyksenä esille kokouksissa).

Yleiskaava 2029 yllätyksenä?

Muutamat kokousedustajat muistuttivat siitä, etteivät ole tienneet Yleiskaava 2029 tilanteesta. Pj huomautti, että asiasta on kyllä keskusteltu TPK:n hallituksessa ja tieto yhdistykselle olisi pitänyt kulkea omakotiyhdistyksen edustajan kauttaa paikalliseen yhdistykseen.

R.Ollila huomautti että TPK:n työryhmä valmisteli yhteisen esityksen, ettei pientaloalueiden "AP" merkintää muutettaisi "A":ksi, koska edellinen tarkoittaa "Asuin ja pientalo aluetta, "A" merkintä eli "Asuntoalue" mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen alueelle, joille nyt sallitaan vain pientaloja.

Omakotiyhdistyksen alueella Yleiskaavaan merkattavien erityisratkaisujen osalta tulisi yhdistysten olla paras lausunnonantaja. Vaikuttaminen on vielä mahdollista niin kauan kuin Yleiskaava 2029:ää ei ole viety valtuuston käsittelyyn. Ja kannattaa tarkistaa, ettei alueelle ole vaihdettu "AP" alueita "A:ksi".

Tässä linkki, Yleiskaava 2029

Toimistotilojen remontti alkaa tänä vuonna ja siksi hallituksen kokouksille on etsittävä uusi paikka.

Kuvassa tuttu kysymys asumisterveysliiton neuvontapalstalta.

Asumisterveysliiton Hannele Rämö kevätkokouksessa

Kevätkokouksessa on tilaisuus kuulla Asumisterveysliiton asiantuntijaa siitä mikä on hyvä sisäilma ja mitä pitäisi huomioida kun tehdään remontteja. Takakirveellä suurin osa kiinteistöistä on rintamamiestaloja ja vaikka ne periaatteessa ovat terveitä myös sisäilmaltaan, ongelmiakin saattaa olla.
Yleisin lienee puutteellinen korvausilma ja jotkut materiaali, kuten asbesti, joiden vaarallisuudesta saatiin tietoa vasta vuosikymmmeniä rakentamisen jälkeen. Tule kuuntelemaan ja kyselemään kevätkokoukseen asiasta.
 

PDF-tiedostoSuostumus kilpailutukseen_10pt.pdf (59 kB)
Suostumuslomake yhteystietojen välittämiseen sähköyhtiölle. Jos haluat lähettää suostumuksen kirjeenä.
Syyskokous 4.11 Rientolan kahviossa.

Kuva Timo Halmekoski

Syyskokouksessa vaihtui hallituksen jäseniä


Rientolassa 4.11 pidetyssä syyskokouksessa vaihtui hallitukseen kolme jäsentä. Erovuoroisista jättäytyivät pois pitkään mukana olleet Päivi Koskinen-Kajuutti ja Jarkko Ylijoki sekä hieman lyhyemmän ajan hallituksessa istunut Anette Palanen. Kiitokset kaikille. Puheenjohtajalta vielä henkilökohtainen kiitos Päiville, joka on oikolukenut ja oikaissut rönsyilevää tekstiä ja asiaa tiedotteissa.

Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Markku Keränen ja Ilona Leimuranta Suolakankareentieltä sekä Kati Mäki Suovantien alkupäästä. Tervetuloa uudet ajamaan yhteisiä asioita.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi vuodelle 2022 Raimo Ollilan.

Uusi hallitus aakkosjärjestyksessä: Rami Haapasalo, Timo Halmekoski, Markku Keränen, Ilona Leimuranta, Toni Mattila, Kati Mäki, Mari Naaralainen, Juha Närvänen, Raimo Ollila,  Jan Sundberg, Juha Teräväinen.

Sääntöjen mukaisesti hallitus valitsi keskuudestaan 2022 toimihenkilöt seuraavasti: varapuheenjohtajaksi Mari Naaralainen, sihteeriksi Toni Mattila, rahaston hoitajaksi Jan Sundeberg ja TPK:n edustajaksi Raimo Ollila sekä Juha Teräväinen, joka hoitaa edelleen myös yhdistyksen peräkärryn vuokrausta.
 


 

Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren liittymän uudistus

 

(Pävitetty 29.1.2022)

Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren liittymän, nk. "Teboilin" risteyksen suunnitelman toteutus käynnistyy liikennesuunnittelun mukaan 2022. Suunnitelma on nähtävissä Turun kaupungin verkkosivustolla. Esitys näyttäisi parantavan jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen turvallisuutta - lisäksi risteys muutetaan kiertoliittymäksi.

Risteyksen muutoksessa ei tehdä  muutoksia linja-autovarikon toimintaan Riitasuonkadulla, koska autovarikko on kaavan mukaista toimintaa - vaikka toiminnan laajuus on kasvanut alkuvaiheista ja bussien koko myös. Talleista peruuttelu suurilla busseilla on aiheuttanut vaaratilanteita niin jalankulkijoille kuin autoilijoille.

 

Linkki muutosselosteeseen

 Katu- ja Puistosuunnitelmaselostus

Linkki piirrokseen Piirros

Kaide turvaaman Riitasuonkadun jalankulkua

Kaupunkiympäristötoi­mia­lan suunnittelu- ja rakennusyksikkö ilmoitti suunnitelmastaan jalkakäytävän le­ventämiseksi ja kaiteen asentamiseksi Riitasuonkatu 24-26 kohdalle.

Liikennesuunnitteluinisnöörin mukaan jalkakäytävä toimii usein peruuttavien bussien ylitysajotilana ja aiheuttaa vaa­ratilanteita varsinkin koululaisille pimeinä syysaamuina ja estää hetkellisesti jalankulun jalkakäytävällä. Myös rivitalon istutukset ovat kärsineet peruuttelusta.

Muutos tehdään vuonna 2022-2023 samassa yhteydessä kun Pohjoiskaaren ja Riitasuonkadun ris­teys muutetaan kiertoliittymäksi.