Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara.

Kaupunkikehitysseminaarissa

Keittiöttömät yksiöt  yleistyvät pääkaupunkiseudulla

Matti Arvaja 

Pääkaupunkiseudulla on viime vuosina rakennettu runsaasti yksiöitä, joista puuttuu keittiö. Kehitystä kritisoiva kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara pitää tällaista asumismukavuudesta tinkimistä huolestuttavana. Hän kertoi näkemyksistään kaupunkikehitysseminaarissa Turussa toukokuun puolivälissä.

Vaattovaaran mukaan asuntorakentaminen on viime vuosien aikana tuottanut entistä enemmän pieniä asuntoja, jotka ovat neliöhinnoiltaan korkeimpia. Asukkaat on hänen mielestään unohdettu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana.

Tilanteeseen on vaikuttanut kansainvälisten suursijoittajien tulo asuntomarkkinoille. Esimerkiksi uudet yksiöt eivät useinkaan päädy nuorille ensiasunnon ostajille vaan sijoittajille.
”Uusissa asunnoissa tingitään asumismukavuudesta. Esimerkiksi keittiöitä on Helsingin seudulla viime vuosina rakennettu vain 12 prosenttiin uusista yksiöistä. Vastaavasti Tukholmassa kaikkiin uusiin yksiöihin on tehty keittiö” ,Vaattovaara sanoi.

Professorin mielestä Turulla voisi hyvin olla rooli kansallisen kaupunkikehityksen kirittäjänä.
Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelusta ja yhdyskuntarakenteesta puhunut kaupunkikehityksen ja -mallintamisen professori Anssi Joutsiniemi suositteli, ettei yhteiskuntarakennetta kehitettäessä pitäisi rakentaa liian tiiviitä kortteleita.
Hän kyseli myös, missä ovat erillispientalojen ja jättikerrostalojen välimuodot.

Sähköáuto muuttaa liikkumista

Joutsiniemi arveli liikenteen sähköistymisen tuovan henkilöautoliikenteen ja julkisen liikenteen lähemmäksi toisiaan.
”Ajaminen henkilöautolla lähimarkettiin voi jo olla kannattavampaa kuin ajaa julkisella pitempi matka”, Joutsiniemi sanoi.

Professoreiden alustuksia kommentoinut ja Turun tulevaisuutta käsitellyt apulaispormestari Elina Rantanen totesi, ettei tiivis kaupunkirakenne tarkoita välttämättä tiivistä rakentamista. Myös Rantanen sanoi kaipaavansa välimuotoa perinteisen kerrostalorakentamisen ja pientalorakentamisen välille.

Yleiskeskustelussa Turkua moitittiin muun muassa Saukonojan putkittamisesta Pukkilan kaava-alueen kohdalla. Pyyhkeitä tuli myös siitä, ettei Turku pysty pitämään kiinni työikäisestä väestöstään. Muuan puheenvuoron käyttäjä oli sitä mieltä, ettei poliitikkojen pitäisi lainkaan puuttua kaupungin kaavoitukseen.

Seminaarin järjestelyistä vastasivat Pitkämäen omakotiyhdistys, Pro Pitkämäki-Kähäri ry ja Länsi-Turun asukasyhdistys sekä Pientalojen keskusjärjestö.
Paikalla Turun yliopistolla oli viitisenkymmentä osallistujaa.

Perennojen arvonta. Vasremmalta Katri, Timo, Raimo. Kuvaaja Juha Teräväinen.

 

KEVÄTKOKOUS 6.5.2024 KIINNOSTI

Rientolassa pidetyssä kevätkokoukseen oli mukana n. 40 osallistujaa. Tilaisuuden aluksi kahvitusta sponsoroinut Saariston Kaivonporaus/Martin Laine kertoi maalämmöstä (MLP) ja vesi-ilmalämpöpumpuista (VILP). Painotus oli enemmän maalämmön puolella - ehkä siitä syystä, että siinä syntyneestä liikevaihdosta suurempi osuus on työtä kuin VILP:ssä ja siksi se antaa myös enemmän tuottoja firmalle. Hinta näyttää käytännössä olevan MLP:ssa kaivon poraamisen verran suurempi.

M.Laine muistutti, että vielä tämän vuoden puolella on korotettu kotitalousvähennys on 3500€/hlö eli 7000€ pariskunnilta siirryttäessä pois öljylämmityksestä. Sitä voi hyödyntää enemmän MLP projektissa kuin VILP:ssä.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT
Kevätkokouksen sääntömääräisiin asioihin kuuluvat tilinpäätöksen hyväksyminen, toimintakertomuksen käsittely, toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen ja tili- sekä vastuuvapauden myöntäminen. Yhteenveto tilinpäätöksestä löytyy erkkosivujen "Jäsenhuoneesta".

Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin.

Kokoukselle ei ollut tullut esityksiä varsinaiselle asialistalle.


MUUT VUOSIKOKOKOUS KESKUSTELUT

Sähkösopimustilanne

Sähkösopimustilannetta käytiin läpi. TPK:n sähkötyöryhmä on viimeistelemässä tarjouspyyntöä, joka lähetetään n. kymmenelle luotettavaksi ja riittävän suureksi todetulle energiayhtiölle. Myös Turku Energia on mukana, vaikka moni ei suostu ko. yhtiön kanssa enää sopimusta tekemään.

Tärkeä päivä on 1.8.2024 jonka jälkeen nykyisen TPK sähkösopimuksen tehnyt voi virallisesti hyväksyä uuden tarjouksen. Tämä johtuu nk. "Datahub" sääntelystä, joka edellyttää, ettei uutta sopimusta voi hyväksyä ennen 90 vuorokautta edellisen määräaikaisen sopimuksen loppua.

Toisaalta enegiayhtiö voisi halutessaan ottaa sen riskin, että hyväksyy vaikka jo kesällä sopimuksia, mutta se ei sido kuluttajaa kuin vasta kun edellistä sopimusta on jäljellä vähemmän kuin 90 vrk.

Tavoite on päästä 7-8 snt/kWh, mielummin kuitenkin alle 7snt/kWh eikä perusmaksu saa olla niin korkea, että sen osuus vaikuttaisi merkittävästi n. 10.000kWh kulutuksella kokonaishintaan.

Sähkösopimuksen pituudessa pyritään pääsemään 22 kuukauteen. Siksi, että seuraava sopimus voitaisiin tehdä ennen kesää. Nykyisellä 24 jaksotuksella ollaan tekemässä sopimusta myöhään syksyllä, jolloin määräaikaisten hinnat ovat korkeimmillaan.

Huhtamäen pohjavesialue
Todettiin, että Huhtamäen pohjavesialue on pienentynyt merkittävästi. Sillä on vaikutusta mihin saa tehdä maalämpökaivon. Pohjavesialueelle lupa vaatii AVI:n tekemän selvityksen vaikutuksesta ja sen kustannukset maksaa MLP kaivon teettäjä,. Nyt pohjavesialue on rajattu nk. "muodostumisalueelle" eli entisen Hellaksen lähialueelle.

Biokompostori vai biokeräysastia?
Todettiin, että biokeräysastia näyttää olevan iso haaste LSJH:lle, jonka vastuulle niiden tyhjentäminen siirtyy 13.5.2024 alkaen. LSJH:n chatissa kerrottiin, että jos nykyinen oma nelillokeroastioita tyhjentävä jätefirma (Remeo tai L&T) suostuu jatkamaan keräystä, se saa jatkua 2024 asti. LSJH näyttää suosivan sitä, että omakotiasukkaat hankkisivat biokompostorin - oletettavasti siksi, että joka toinen viikko tyhjennettävä astia, joita ei ole Takakirveelläkään suuria määriä, tulee kalliiksi.

Palkinnot ahkerille jäädyttäjille
Omakotiyhdistys palkitsi Jouni Setälän ja Aarno Eskolan aktiivisina Jukolanpuiston kentän jäädyttäjinä. Kentän talvikunnossapito on saanut kiitosta sekä jäsenistöltä että muualta kenttää käyttämään tulleilta.

"Särkynytsydän" perennoja arvottiin osallistujille
Kaerlan kaupunginosa kukkia "Särkynytsydän" arvottiin kokoukseen osallistuneille. Onnittelut voittajille.

Oksasilppuri
Kokouksessa esitettiin oksasilppurin hankkimista yhdistykselle. Todettiin, että leikkaava silppuri on vaarallinen ja toisaalta kunnossapito haastava. Riittävä voima saataisiin vain joko voimavirta tai polttomoottorikäyttöisellä koneella. Yhdistyksen hallitus kuitenkin miettii ratkaisuja - esim. sopimuksesta vuokrausyhtiöiden kanssa.Vielä muistutus vuosikokouksesta TÄNÄÄN 6.5 Rientolassa klo 18 alkaen, kahvitus ALKAA klo 17:30.

Sääntömääräiset asiat esillä, puhutaan muutakin ja keskustellaan mm. sähköstä. Ja kuullaan puheenvuoro maalämmöstä.

Lisäksi saimme hankittua 16 kpl Kaerlan kaupunginosa kukan "Särkynytsydän" taimea arvottavaksi kokoukseen osallistujien kesken.

 

 

PDF-tiedostoSeminaarikutsu-kaupunkikehitus.pdf (174 kB)
Seminaariohjelma

Alennusta polttoöljystä omakotiyhdistyksen jäsenille


Uusi lämmitysöljyn sopimustoimittaja on Salon seudun lämpöpalvelu.

Öljy on 99 % Nesteen öljyä ja 1 % Shellin öljyä. Yhtiön tankit ovat Naantalissa mistä jakeluautot lähtevät. Aiempi sopimus Teboilin kanssa on purettu. Öljyn tilaaja ilmoittaa tilausta tehdessään olevansa TPK:n jäsenyhdistyksenä toimivan omakotiyhdistyksen jäsen. Alennus jäsenille on 1,5 snt/litra tilauspäivän hinnasta.

02 734 7400

Salon Seudun Lämpöpalvelu, p. 050 5929821 Pentti Jaakola

Nettisivut: www.salonlampopalvelu.fi


 


Biojätekompostin byrokratiasta

(Päivitetty 24.4.2024)

Biojätteen kompostointia vaativa laki perustuu EU direktiiviin, jossa asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä halutaan kasvattaa.
 LSJH viestitti, että kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista piti ilmoittaa 31.1.2022 mennessä, mutta saman hengen vetoon kerrottiin, että ilmoituksen voi tehdä vielä 2023 loppupuolella. Postitse ei asiasta ole kuitenkaan mitään tiedotetta jaettu.  
 Ilmoitus on tehtävä, jos on jo aloittanut kompostoinnin tai kahden kuukauden jälkeen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. 

Kompostori tai biojätekeräysastia oltava 19.7.2024.jälkeen
Kompostointimääräys koskee keittiöbiojätettä, mutta ei puutarhajätettä. Ilmeisesti porkkana omasta puutarhasta sisälle tuotuna on velvoitebiojätettä, ulkona ei. Monet ovat tehneet komposti-ilmoituksen pelossa, että pihaan ilmestyy LSJH:n määräämä biojätekeräysastia. Biojätteen komposti- tai keräysvelvoite koskee 19.7.2024 jälkeen kaikkia kiinteistöjä yli 10.000 asukkaan taajamissa. Turussa on siis pakko olla jompi kumpi -24 heinäkuun lopulla.

Vaikuttaa siltä, että on pienempi paha hankkia biokompostori ja ilmoittaa siitä, kuin joutua pakosta hankkimaan biojäteastia jätefirman tyhjennettäväksi 2 viikon välein. Halvimmat lämpökompostorit maksavat alle 200€ ja yhteiskompostori hyväksytään neljälle naapurille.

Monilokero (Quatro select) saa jatkua, kilpailutus LSJH:lle
 Takakirveellä biokeräysastoiden tyhjennysvastuu ja kilpailutus siirtyy LSJH:lle 13.5.2024
alkaen. Jos haluaa tyhjennyksiin mukaan, siitä täytyy ilmoittaa LSJH:lle p. 0200 47470 tai sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu(at)lsjh.fi .
Mikäli käytössä on 4-lokero, sen bioastiatyhjennystä voi jatkaa LSJH:n mukaan ainakin 2025 asti . Parempi kuitenkin on hankkia kompostori, joko oma tai naapurin kanssa yhteinen

Uusi jäteasetus velvoittaa nykyistä tehokkaampaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen

RAIMO OLLILA (Tiedote 28.1.2023, päivitetty 29.1.2023)

Futuurit veikkaa ensi kesäksi 6snt/kWh + sähköyhtiöiden lisät


Sähkösopimus ei ole entisensä

(päivitetty 24.4.2024)

Uutta tarjousta määräaikaisesta sähkösopimuksesta pyydetään kevään aikana useilta eri uusilta toimijoilta. TPK:ssa on tätä varten käynnistetty valmistelu työryhmässä. Turku Energiaan jäsenistö suhtautuu nyt hyvinkin penseästi, koska se ei ole tullut vastaan irtisanomisehdoissa. Tätä kirjoitettaessa ei ole tiedossa jätetäänkö sille ylipäänsä tarjouspyyntöä.

Ainakin olettaisi, että monet edellyttäisivät sopimussakon kohtuullistamista jos uusi sopimus tehdään alkavaksi esim. kesällä.

Sopimuksen pituudet ovat yleensä 24kk tai 12 kk - jolloin seuraavakin kausi päättyisi marraskuun alussa, joka usein on kalleimpia aikoja vuodesta tehdä sopimus. Siksi voisi olla viisasta yrittää määräaikaista sopimusta esim. 22 kuukaudeksi tai yrittää saada TE:lta kohtuullinen linjaus irtisanomissakkoon, jotta seuraava kausi alkaisi syyskuun alussa. Ja vielä niin, että se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana samalla hinnalla ellei toinen osapuoli halua muuttaa hintaa tai ehtoja. Sekin on yllättänyt, että jopa 48kk sopimuksia on tarjottu - niissä on ollut hieman korkeampi perusmaksu. Lain mukaan sopimus ei sido enää 24kk jälkeen samalla lailla kuin alle 24 kk määräaikaisia,

Sopimusvalikoima kasvanut,
määräaikaiseen helppous vetoaa

Sopimusvalikoima on muuttunut edellisestä kierroksesta merkittävästi ja tarjolla on nyt kiinteitä määräaikaisia, joissa on mukana erilaisia kulutusvaikutukseen liittyviä ominaisuuksia. Silloin hinta laskee tai nousee kulutuksen ajankohdan mukaan. Niiden vaikutusta hintaan on kuitenkin hankala arvioida ja jos ei halua säädellä sähkönkulutusta kalleimpina aikoina, kiinteä hintainen sopimus on oikea vaihtoehto.

Pörssisähkön keskihinnan edullisuus perustuu monilla siihen, ettei sähkösaunaa lämmitetä kun hinta on korkein tai lisäksi on mahdollisuus lämmittää suuri varaaja pakkasilla kun hinta on halvimillaan. Mutta esimerkiksi ILP, VILP ja maalämpötalossa, jossa on puulla lämpiävä kiuas ja saunan pata, kulutuksen siirtämisellä ei ole sähkölaskuun juuri mahdollisuuksia vaikuttaa. Jos on sähköauto, toki sen lataamisen voi pistää yön halvimmille tunneille.

Tuleeko "varttisähkö" kuluttajille pörssiin?

Nyt pörssisähkön hinnoittelua ollaan siirtämässä vielä 15 minuutin jaksoille, joka saattaa näkyä kohta kuluttajankin sopimuksissa. Jos hintaheilunta on  mahdollista 4 kertaa tunnissa, luulisi kuluttajan mitan täyttyvän. Kaikenlaista kilpailutusta viedään eteenpäin kuin kyse olisi luonnon voimasta: vuorokausi on kohta täynnä eri vakuutusten, puhelin- ja nettiliittymien, sähkösopimusten, nuohoojien, kauppojen, jätehuollon, ym. kilpalaulantaa ja silti tuntuma on, etteivät hinnat ole ainakaan laskeneet.
RAIMO OLLILA


 

PDF-tiedostoKuluttajariitalautakunta_TPK_lausunto_998 39 2023.pdf (151 kB)
Ohessa kuluttajariitalautakunnan lausunto määräaikaisen sähkösopimuksen irtisamomisesta.

Kuluttajariitalautakunnan päätös Turku Energian kohtuuttomasta purkuehdosta ja sähkön hinnoittelusta
 

Kuluttajariitalautakunnan tekemän päätöksen mukaan Turku Energian määräaikaisen nk. TPK sähkösopimuksen purkuehto on kohtuuton ja että se tulisi kuluttajasuojalain 4 luvun 2§;n 3 momentin mukaan jättää huomiooon ottamatta sopimussakon osalta.

Lautakunta toteaa, että sopimus voi johtaa kohtuuttomuuteen jo sopimuskauden aikana, jos vuositasolla kuluttajan maksama hinta on selvästi korkeampi kuin markkinahinta.

Edellä mainitussa ratkaisussaan lautakunta katsoi, että jos kuluttajan maksama kiinteä hinta sähköstä johtaa vuositasolla siihen, että hänen maksettavakseen tulee yli 15 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan hänen maksettavakseen olisi tullut edellä tavoin lasketulla vertailuhinnalla ja tämä hinnanero on yli 150 euroa, voi sopimus johtaa kohtuuttomuuteen ja sitä tulee pääsääntöisesti sovitella.

Tehdystä valituksesta kuluttajariitalautakunta toteaa, että irtisanomisen edellytyksenä olevaa sopimussakkoehtoa on edellä lausutuin tavoin pidettävä määrän osalta mitättömänä eikä voi sitä siksi sovitella.

Kuluttajansuojalain mukaista kohtuuttomuutta arvioidaan kuitenkin lähtökohtaisesti lähinnä vain kuluttajan näkökulmasta ja tämän vuoksi arviointi poikkeaa oikeustoimilain 36 §:n mukaisesta kohtuuttomuusarvioinnista.

Lautakunta katsoo, että sillä sähkönmyyjän esittämällä seikalla, että sähkön markkinahinnan laskiessa sähkön hankintakustannukset eivät alene, ei ole lähtökohtaisesti merkitystä arvioitaessa, johtaako määräaikainen sähkösopimus kuluttajan kannalta kohtuuttomuuteen.

TE ei aio noudattaa lautakunnan suositusta

Lautakunta katsoo, että sähkönmyyntisopimuksessa määräaikaisuutta koskevia ehtoja tulee pääsääntöisesti sovitella siten, että kuluttajalla on ilman eri sopimista myyjän kanssa ja ilman seuraamuksia mahdollisuus irtisanoa sopimus, jos kuluttajan maksama kiinteä hinta sähköstä johtaa vuositasolla siihen, että hänen maksettavakseen tulee yli 60 prosenttia enemmän kuin edellä ratkaisussa D/2160/39/2023 mainituin tavoin lasketulla vertailuhinnalla ja tämä hinnanero on yli 600 euroa.

Kohtuullisena irtisanomisaikana lautakunta pitää sähkömarkkinalain säännökset huomioon
ottaen kahta viikkoa. Irtisanominen voidaan käytännössä tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta.

Turku Energia on kuitenkin ilmoittanut, ettei se aio noudattaa kuluttajariitalautakunnan suositusta. Ratkaisu pitäisi viedä käräjäoikeuteen, mikä on käytännössä mahdotonta tavalliselle omakotiasujalle koska vastassa on TE:n hyvin palkattu lakimiesten armeija.
 

PDF-tiedostoKuluttajariitalautakunta_TPK_lausunto_998 39 2023.pdf (151 kB)
Kuluttajariitalautakunnan käsittelemä valitus TPK:n sähkösopimuksesta kokonaisuudessaan.