Kevätkokous 18.5. klo 18:00 Rientolan isossa salissa

Sääntömääräinen Takakirveen omakoyhdistys ry:n kevätkokous pidetään
koronarajoitusten helpottumisen myötä Rientolan isossa salissa.

Kokouksessa noudatetaan turvavälejä ja tarjolla on desinfiointi aineita.
Kahvitarjoilu järjestetään noudatettaen turvaohjeita parhaalla mahdollisella tavalla.
Maski on pakollinen kokouksen aikana.
Ethän tule kokoukseen sairaana, oireisena tai huonovointisena.
Sääntömääräisen kevätkokouksen asialista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ilmoittaudu os. takakirveen.omakotiyhdistys@gmail.com kahvitarjoilun määrän arvioimiseksi,

Kaavamerkinnät, joilla korvataan "AP" eli asuin- ja pientaloalue.

Uusi yleiskaava 2029 TPK:n huolena

Turun Pientalojen Keskusjärjestö vetoaa kunnallisiin päättäjiin ja virkamiehiin, ettei Turussa enää kaavoitettaisi kerrostaloja pientaloalueille. Kaavoitus on johtanut jatkuviin kiistoihin ja uuvuttaviin oikeustaisteluihin, joissa hävinnyt osapuoli on ollut useimmiten omakotiasukas.

TPK:n näkemyksen mukaan Yleiskaava 2029 kiihdyttää  kehitystä, koska siitä on poistettu kaavoitusmerkintä “AP” eli pientalovaltainen asuinalue ja korvattu merkinnällä “A”.  Tämä mahdollistaa julkisten ja yksityisten palvelujen sijoittamisen alueille, joihin nykyisessä kaavassa saa rakentaa vain pientaloja.

Pahemmalta omakotitorpparin kannalta näyttää kaavamerkintä, jossa on “A” ristikolla tai ruskealla katkoviivalla merkattuna - se on yleiskaavassa selitetty “Uusi tai olennaisesti muuttuva asuinalue, joilla maankäyttö tehostuu olennaisesti”.

 On syytä epäillä, että ”tehostaminen” tarkoittaa korkeita kivikerrostaloja eikä kaavamuutosta tarvita - koska se on mainittu käsittelyssä olevassa yleiskaava 2029:ssä.
Omakotitalossa ikänsä asunut saattaa tyrmistyä siitä, että “somessa” vakavissaan keskustellaan liian lähelle Turun keskustaa rakennetuista omakotialueista haittana, joka estää kaupunkikehityksen, “City-Turun” syntymisen. Korona-aikana on kuitenkin nähty, että keskustan läheiset pientaloalueet ovat olleet henkireikä ja kävelyretkien kohde myös ”Cityn” kerrostaloasuntojen asukkaille. Liian tiiviin rakentamisen jäljet näkyvät mm. Kirkkotiellä ja Herttuankulman suunnalla.


Rakentamisen kupla?

Turun hillitöntä rakentamista on perusteltu kaupungistumisella ja asukasluvun kasvulla: tosiasiassa se on ollut enimmillään n. 2000 ja viime vuonna 1500. Samaan aikaan Turusta on muuttanut lähikuntiin pääosin pientaloasuntoihin n. 3000 henkilöä.

 Turkuun on kaavoitettu uusia asuntoja 65-80.000 asukkaalle rakennettavaksi 10 vuoden sisällä. Nyt vuokra- ja myytäviä asuntoja Turussa on tyhjillään 2495 (6.5, oikotie.fi).
Asuntokunnan keskimääräinen koko on 1,9 henkilöä, se tarkoittaa, että jo nykyisten vapaana olevien asuntojen määrä mahdollistaisi 1,9 x 2495 eli 4740 henkilön muuton.

 Hyvä kysymys on kestääkö Turun palvelurakenne ja talous kuvitellun suurta kasvua. Työperäinen maahanmuuttokaan ei tapahdu kustannuksitta ainakaan huonosti palkattuihin alustateollisuuden tehtäviin.
RAIMO OLLILA

Uusi rakennusjärjestys keventää luvitusta

Turun kaupungin 1.3.2021 hyväksymä uusi rakennusjärjestys antaa nykyistä enemmän vapautta rakentamiseen. Nyt mm. Takakirveellä voi rakentaa ilman lupaa kooltaan enintään 20 m2 piharakennelman katoksineen. Piharakennelmia ovat esimerkiksi leikkimökki, kasvihuone ja vaja.

 Korona-aikana herännyttä tarvetta rakentaa omalle tontille etätyöpiste rakennusjärjestys ei suoraan hyväksy, mutta koska käsite rakennelma tai ”leikkimökki” on tulkinnallinen, se näyttäisi olevan luettavissa ”rakennelmaksi” kunhan pinta-ala jää alle 20m2.
 Kuvassa on kokeilumielessä tehdyt piirustukset pyörävaja-etätyöpisteestä, joka tulkittiin rakennusvalvonnan lupaneuvonnassa varovaisin sanakääntein hyväksyttäväksi. Lupaneuvonta muistutti erikseen, ettei tontilla entuudestaan saa olla kevytrakenteista rakennelmaa. Silloin rakennelma on mahdollista toteuttaa ilman toimenpideluvan hakemista.

 Rakennusjärjestyksen mukaan rakennelmaa ei saa sijoittaa asemakaavassa istutettavaksi tai luonnontilaisena säilytettäväksi määrätylle tontin osalle eikä käyttää autosuojana tai jätekatoksena.

 Tulisijaa ei rakennelmassa saa olla, sähköt ilmeisesti saa. Olennainen muistutus rakentajalle ilman lupaa tehtävässä toimenpiteessä on se, että rakentamisessa on noudatettava asemakaavan määräyksiä ja rakentamisen säädöksiä. Esimerkiksi etäisyys naapurin rajaan on säilytettävä, rakenteiden ja laitteiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille tarpeetonta haittaa.

Aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumpun asentamiseen ei jatkossa tarvita lupaa, paitsi kaupunginosissa I-IX.
Hulevesistä sanotaan nyt hyvin selvästi: hulevedet ehkäistään ja hyödynnetään syntypaikalla ja johdetaan pois ojalla tai painanteella ja vedet on imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat.

 

Turussa ei vieläkään ilmoitusmenettelyä

Turun rakennusjärjestykseen ei saatu rakentamista ilmoitusmenettelyllä. Siinä rakennustoimenpiteestä lähetetetään lupaviranomaiselle ilmoitus. Jos rakennusvalvonta ei ilmoita 14 vrk kuluessa, että ilmoitettu toimenpide vaatii rakennus- tai toimenpideluvan, työt voi aloittaa.

Ilmoitusmenettely poistaisi epävarmuuden siitä onko oma käsitys mikä on 20m2 ”leikkimökki” oikein tulkittu ja lisäksi rakennelmasta jäisi arkistoihin merkintä - ettei muutaman vuoden päästä uusi viranhaltija vaadi purkamista perustelmalla ”ei me tuollaista tarkoitettu”.

 

Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren liittymän uudistus

 

Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren liittymän, nk. "Teboilin" risteyksen suunnitelmasta on nyt tehty virallinen kuulutus. Se on nähtävissä Turun kaupungin verkkosivustolla. Esitys näyttäisi parantavan jalankulkijoiden ja kevyenliikenteen turvallisuutta - lisäksi risteys muutetaan kiertoliittymäksi.

Heikkoutena esityksessä on se, että linja-autovarikon toimintaan Riitasuonkadulla ei ole tulossa muutoksia. Talleista peruuttelu nykyajan valtavavan suurilla busseilla aiheuttaa vaaratilanteita niin jalankulkijoille kuin autoilijoille.

 

Linkki muutosselosteeseen

 Katu- ja Puistosuunnitelmaselostus

Linkki piirrokseen Piirros