Sääntömääräinen yhdistyksen kevätkokous 6.5.2024 Rientolan tiloissa klo 18:00, kahvitus klo 17:30 alkaen

 

Tilaisuudessa esittäytyy Saariston Kaivonporaus Oy – Skärgårdens Brunnsborrning Ab:n Martin Laine, joka on maalämpö asennuksiin ja kaivoihin perehtynyt yhtiö ja on tehnyt asennuksia Turun alueella.

Sääntömääräisen kevätkokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Lisäksi keskustellaan muista asioista, joita ei sääntöjen mukaisesti ole toimitettu etukäteen ja joista ei voida tehdä päätöksiä vuosikokousasioina.
  - sähkötarjouksen tilanne
  - muutos Huhtamäen pohjavesialueen osalta ja sen vaikutus mm. MLP asennuksiin.
  - Jukolan kentän aktiivisimpien jäädyttäjien palkitseminen

 

 

 

Alennusta polttoöljystä omakotiyhdistyksen jäsenille


Uusi lämmitysöljyn sopimustoimittaja on Salon seudun lämpöpalvelu.

Öljy on 99 % Nesteen öljyä ja 1 % Shellin öljyä. Yhtiön tankit ovat Naantalissa mistä jakeluautot lähtevät. Aiempi sopimus Teboilin kanssa on purettu. Öljyn tilaaja ilmoittaa tilausta tehdessään olevansa TPK:n jäsenyhdistyksenä toimivan omakotiyhdistyksen jäsen. Alennus jäsenille on 1,5 snt/litra tilauspäivän hinnasta.

02 734 7400

Salon Seudun Lämpöpalvelu, p. 050 5929821 Pentti Jaakola

Nettisivut: www.salonlampopalvelu.fi

Futuurit veikkaa ensi kesäksi 6snt/kWh + sähköyhtiöiden lisät


Sähkösopimus ei ole entisensä

Uutta tarjousta määräaikaisesta sähkösopimuksesta pyydetään kevään aikana useilta eri uusilta toimijoilta. TPK:ssa on tätä varten käynnistetty valmistelu työryhmässä. Turku Energiaan jäsenistö suhtautuu nyt hyvinkin penseästi, koska se ei ole tullut vastaan irtisanomisehdoissa. Tätä kirjoitettaessa ei ole tiedossa jätetäänkö sille ylipäänsä tarjouspyyntöä.

Ainakin olettaisi, että monet edellyttäisivät sopimussakon kohtuullistamista jos uusi sopimus tehdään alkavaksi esim. kesällä.

Sopimuksen pituudet ovat yleensä 24kk tai 12 kk - jolloin seuraavakin kausi päättyisi marraskuun alussa, joka usein on kalleimpia aikoja vuodesta tehdä sopimus. Siksi voisi olla viisasta yrittää määräaikaista sopimusta esim. 22 kuukaudeksi tai yrittää saada TE:lta kohtuullinen linjaus irtisanomissakkoon, jotta seuraava kausi alkaisi syyskuun alussa. Ja vielä niin, että se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana samalla hinnalla ellei toinen osapuoli halua muuttaa hintaa tai ehtoja.

Sopimusvalikoima kasvanut,
määräaikaiseen helppous vetoaa

Sopimusvalikoima on muuttunut edellisestä kierroksesta merkittävästi ja tarjolla on nyt kiinteitä määräaikaisia, joissa on mukana erilaisia kulutusvaikutukseen liittyviä ominaisuuksia. Silloin hinta laskee tai nousee kulutuksen ajankohdan mukaan. Niiden vaikutusta hintaan on kuitenkin hankala arvioida ja jos ei halua säädellä sähkönkulutusta kalleimpina aikoina, kiinteä hintainen sopimus on oikea vaihtoehto.

Pörssisähkön keskihinnan edullisuus perustuu monilla siihen, ettei sähkösaunaa lämmitetä kun hinta on korkein tai lisäksi on mahdollisuus lämmittää suuri varaaja pakkasilla kun hinta on halvimillaan. Mutta esimerkiksi ILP, VILP ja maalämpötalossa, jossa on puulla lämpiävä kiuas ja saunan pata, kulutuksen siirtämisellä ei ole sähkölaskuun juuri mahdollisuuksia vaikuttaa. Jos on sähköauto, toki sen lataamisen voi pistää yön halvimmille tunneille.

Tuleeko "varttisähkö" kuluttajille pörssiin?

Nyt pörssisähkön hinnoittelua ollaan siirtämässä vielä 15 minuutin jaksoille, joka saattaa näkyä kohta kuluttajankin sopimuksissa. Jos hintaheilunta on  mahdollista 4 kertaa tunnissa, luulisi kuluttajan mitan täyttyvän. Kaikenlaista kilpailutusta viedään eteenpäin kuin kyse olisi luonnon voimasta: vuorokausi on kohta täynnä eri vakuutusten, puhelin- ja nettiliittymien, sähkösopimusten, nuohoojien, kauppojen, jätehuollon, ym. kilpalaulantaa ja silti tuntuma on, etteivät hinnat ole ainakaan laskeneet.
RAIMO OLLILA

Apulaispormestari Elina Rantanen.

Apulaispormestari ei lämpene vuoktatonttien myyntialennukselle

Turussa tonttien vuokriin on kehitelty "uusi normaali", jossa pääoman tuottovaatimus on 4% ja kaiken lisäksi indeksiehto. Tarkoittaa sitä, että tontti maksetaan joka 25. vuosi uudestaan - indeksin vuoksi korko on pikavippifirmaa ankarampi.

Monilla alueilla on yli 70 vuottaa vanhoja vuokratontteja, joiden uudelleen maksu alkoi kolmatta kertaa. Siksi Takakirveen Oy esitti TPK:n tilaisuudessa apulaispormestari Elina Rantaselle, että kaupunki harkitsisi vuokrakauden päättyessä tarjota ostettavaksi vähintään 25% alennuksella jo kertaalleen maksettuja tontteja.

Rantanen väitti, että on kuntalain vastaista myydä tontteja alle markkinahinnan. Ja unohti samalla asian ytimen, että tontti on jo maksettu kerran 25 vuodessa tosi pahalla korolla. Lisäksi tontteja on myyty aiemminkin alennuksella vielä 2000 -luvulla, kun kaupunki tarvitsi rahaa. Tonttien arvon määrittää konsultti. Vuonna 2019 erään tontin arvoksi oli määrätty 70.000€ jolloin vuokra oli 2800€/v niin 2023 tontin indeksikorjattu arvo oli 81657€ ja vuokra silloin 3266€. Nousu on ollut kohtuuton kaikilla mittareilla.
RAIMO OLLILA


Jukolanpuiston kentän talkoolaisille kiitosta

Lapsuudestaan asti Takakirveellä asunut mieshenkilö totesi, ettei Jukolanpuiston kenttää ole ikinä jäädytetty niin aikaisin kuin nyt marraskuussa.
 Jään laatua ovat kehuneet  parhaaksi Turussa kauempaakin tulleet, vaikka sään haltija on pyrkinyt kaikin keinoin työtä vaikeuttamaan. Kiitos aktiiviselle talkooväelle ja luistelijoille. Pahimman lumimyräkän putsauksessa auttoi kaupunki. 

Kaupungin vastuulla olevien kenttien kuntoa on moitittu Somessa ja Turun Sanomissa siitä, että kestää päiväkausia että ne saadaan lumimyräkän tai vesisateen jälkeen. Todennäköisesti näin käy siksi, ettei viikonlopuista ole sovittu urakoitsijoiden kanssa.
RAIMO OLLILA

Pientalosäätiö hallitsee suvereenesti TPK:n luovuttamaa omaisuutta

TPK:n kokouksissa on keskusteltu viime aikoina Pientalosäätiöstä, jolta TPK vuokraa toimistotiloja. TPK:lla ei niihin ole todellisuudessa varaa, koska jäsenmaksutuloista suurin osa menee tilavuokrien maksuun. Pelkkä hoito- ja pääomavastike ylittävät putkiremontin jälkeen TPK:n jäsenmaksusaamiset. Säätiö haluaa niiden lisäksi markkihintaista vuokratuottoa.

Säätiö perustettiin TPK:n varoilla ja pohjakassana oli 600.000 mk arvoiset, As Oy Puutarhakatu 19:ssa sijaitsevat 224m2 osakkeet, jotka luovutettiin säätiölle. Säätiöiminen oli järkevä siksi, että omaisuuden hoito ja esim. tilojen vuokraaminen TPK:n hallituksen päätöksillä olisi ollut hidasta ja työlästä. Säännöissä on kuitenkin puute, koska TPK:lla ei ole käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa hallituksen kokoonpanoon eikä omaisuuden hoitoa koskeviin päätöksiin.

Säätiön hallitus on sääntöjen mukaan itse itseään täydentävä ja sen kuuluisi noudattaa TPK:n lausuntoa uusista hallituksen jäsenistä. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiön pitäisi esittää vuosittain tilinpäätös TPK ry:lle, mitä ei ole tehty..

Vaikka säätiö lienee toiminut lain kirjaimen mukaan, säätiön alkuperäinen tarkoitusperä tuskin on ollut irrottautua TPK:sta autonomiseksi toimijaksi. Vaan sen olisi pitänyt tukea TPK;n jäsenyhdistyksiä sekä niiden toimintaa eikä päinvastoin kerätä keskusjärjestöltä vuokria..

Säätiön "säädekirja" ja säännöt sekä viimeiset 5 vuoden tilinpäätökset ovat PDF muodossa alla.

PDF-tiedostoSäädekirja Turun pientalosäätiö.pdf (260 kB)
Pientalosäätiön säädekirja (perustaminen)
PDF-tiedostoTurun Pientalosäätiö sr säännöt.pdf (1.2 MB)
Nykyiset säännöt
PDF-tiedostoPientalosäätiö_Tilinpäätös_2022.pdf (1.9 MB)
Säätiön tilinpäätös 2022
PDF-tiedostoPientalosäätiö_tilinpäätös_2021.pdf (5.2 MB)
Säätiön tilinpäätös 2021
PDF-tiedostoPientalosäätiö_Tilinpäätös_2020.pdf (440 kB)
Säätiön tilinpäätös 2020
PDF-tiedostoPientalosäätiö_Tilinpäätös_2019.pdf (438 kB)
Säätiön tilinpäätös 2019
PDF-tiedostoPientalosäätiö_Tilinpäätös_2018.pdf (452 kB)
Säätiön tilinpäätös 2018

 

 
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Ethän ole robotti? Kirjoita yhteenlaskun vastaus alle.

viisi + kolme =

PDF-tiedostoKuluttajariitalautakunta_TPK_lausunto_998 39 2023.pdf (151 kB)
Ohessa kuluttajariitalautakunnan lausunto määräaikaisen sähkösopimuksen irtisamomisesta.

Kuluttajariitalautakunnan päätös Turku Energian kohtuuttomasta purkuehdosta ja sähkön hinnoittelusta
 

Kuluttajariitalautakunnan tekemän päätöksen mukaan Turku Energian määräaikaisen nk. TPK sähkösopimuksen purkuehto on kohtuuton ja että se tulisi kuluttajasuojalain 4 luvun 2§;n 3 momentin mukaan jättää huomiooon ottamatta sopimussakon osalta.

Lautakunta toteaa, että sopimus voi johtaa kohtuuttomuuteen jo sopimuskauden aikana, jos vuositasolla kuluttajan maksama hinta on selvästi korkeampi kuin markkinahinta.

Edellä mainitussa ratkaisussaan lautakunta katsoi, että jos kuluttajan maksama kiinteä hinta sähköstä johtaa vuositasolla siihen, että hänen maksettavakseen tulee yli 15 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan hänen maksettavakseen olisi tullut edellä tavoin lasketulla vertailuhinnalla ja tämä hinnanero on yli 150 euroa, voi sopimus johtaa kohtuuttomuuteen ja sitä tulee pääsääntöisesti sovitella.

Tehdystä valituksesta kuluttajariitalautakunta toteaa, että irtisanomisen edellytyksenä olevaa sopimussakkoehtoa on edellä lausutuin tavoin pidettävä määrän osalta mitättömänä eikä voi sitä siksi sovitella.

Kuluttajansuojalain mukaista kohtuuttomuutta arvioidaan kuitenkin lähtökohtaisesti lähinnä vain kuluttajan näkökulmasta ja tämän vuoksi arviointi poikkeaa oikeustoimilain 36 §:n mukaisesta kohtuuttomuusarvioinnista.

Lautakunta katsoo, että sillä sähkönmyyjän esittämällä seikalla, että sähkön markkinahinnan laskiessa sähkön hankintakustannukset eivät alene, ei ole lähtökohtaisesti merkitystä arvioitaessa, johtaako määräaikainen sähkösopimus kuluttajan kannalta kohtuuttomuuteen.

TE ei aio noudattaa lautakunnan suositusta

Lautakunta katsoo, että sähkönmyyntisopimuksessa määräaikaisuutta koskevia ehtoja tulee pääsääntöisesti sovitella siten, että kuluttajalla on ilman eri sopimista myyjän kanssa ja ilman seuraamuksia mahdollisuus irtisanoa sopimus, jos kuluttajan maksama kiinteä hinta sähköstä johtaa vuositasolla siihen, että hänen maksettavakseen tulee yli 60 prosenttia enemmän kuin edellä ratkaisussa D/2160/39/2023 mainituin tavoin lasketulla vertailuhinnalla ja tämä hinnanero on yli 600 euroa.

Kohtuullisena irtisanomisaikana lautakunta pitää sähkömarkkinalain säännökset huomioon
ottaen kahta viikkoa. Irtisanominen voidaan käytännössä tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta.

Turku Energia on kuitenkin ilmoittanut, ettei se aio noudattaa kuluttajariitalautakunnan suositusta. Ratkaisu pitäisi viedä käräjäoikeuteen, mikä on käytännössä mahdotonta tavalliselle omakotiasujalle koska vastassa on TE:n hyvin palkattu lakimiesten armeija.
 

PDF-tiedostoKuluttajariitalautakunta_TPK_lausunto_998 39 2023.pdf (151 kB)
Kuluttajariitalautakunnan käsittelemä valitus TPK:n sähkösopimuksesta kokonaisuudessaan.


Biojätekompostin kimuranttia byrokratiaa

Biojätteen kompostointia vaativa laki perustuu EU direktiiviin, jossa asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä halutaan kasvattaa.
 LSJH viestitti, että kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen kompostoinnista piti ilmoittaa 31.1.2022 mennessä, mutta saman hengen vetoon kerrottiin, että ilmoituksen voi tehdä vielä 2023 loppupuolella. Postitse ei asiasta ole kuitenkaan mitään tiedotetta jaettu.  
 Ilmoitus on tehtävä, jos on jo aloittanut kompostoinnin tai kahden kuukauden jälkeen biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. 

Kompostori tai biojätekeräysastia oltava 19.7.2024.jälkeen
Kompostointimääräys koskee keittiöbiojätettä, mutta ei puutarhajätettä. Ilmeisesti porkkana omasta puutarhasta sisälle tuotuna on velvoitebiojätettä, ulkona ei. Monet ovat tehneet komposti-ilmoituksen pelossa, että pihaan ilmestyy LSJH:n määräämä biojätekeräysastia. Biojätteen komposti- tai keräysvelvoite koskee 19.7.2024 jälkeen kaikkia kiinteistöjä yli 10.000 asukkaan taajamissa. Turussa on siis pakko olla jompi kumpi -24 heinäkuun lopulla.

Vaikuttaa siltä, että on pienempi paha hankkia biokompostori ja ilmoittaa siitä, kuin joutua pakosta hankkimaan biojäteastia jätefirman tyhjennettäväksi 2 viikon välein. Halvimmat lämpökompostorit maksavat alle 200€ ja yhteiskompostori hyväksytään neljälle naapurille.

Monilokero (Quatro select) loppuu 1.10.2023
  Nykyisen kaltainen monilokerokeräys lopetetaan 1.10.2023. Jos sitä haluaa jatkaa, pitää tehdä sopimus LSJH:n kanssa ja hankkia erikseen oma astia polttokelpoiselle - ja biojätteelle, ellei sitä kompostoi. Jatkossa monilokeroastiassa ke­rätään vain pakkausjätettä.
 Käytännössä tämä aiheuttanee sen, että polttokelpoiselle ja biojätteelle tulee eri tyhjennysaikataulut. Biojäteastia pakollinen tyhjennysväli on kaksi viikkoa. Tyhjennysmaksu on 11,23€/kerta muualla LSJH:n alueella ja lienee sama myös Turussa - hintaa ei löydy LSJH:n sivustolta.

Uusi jäteasetus velvoittaa nykyistä tehokkaampaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen

RAIMO OLLILA (Tiedote 28.1.2023, päivitetty 29.1.2023)