Ajankohtaiset kaavaratkaisut

3.5.2018


Keskeiset asiat kaavamuutoksista:

1. Kaerlan urheilupuiston kaava
Kaerlan urheilupuistoa ei rakenneta, vaan kenttä säilyy nykyisellään.

2. Päiväkodin ja hoivakodin yhdistelmä Paltankadulle
Kaerlan urheilupuistoon suunniteltua päiväkotia ei rakenneta, vaan vanha Paltankadun päiväkoti puretaan ja tilalle tulee uusi päiväkodin ja vanhusten hoivakodin yhdistelmä, jonka rakentaa yksityinen taho.

3. Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren risteys rakenteille 2020
Riitasuonkadun ja Pohjoiskaaren liittymä uudistetaan kiertoliittymäksi ja samalla kevyenliikenteen väylät uudistetaan.

4. Jarkko Nieminen Areena
Jarkko Nieminen Areena haki kaavamuutosta, jossa suuri osa Jukolanpuiston pallokenttää olisi jäänyt uusien ulkokenttien alle ja nykyiselle parkkipaikalle haetaan lisää hallitilaa. Kuulemismenettely käytiin toukokuussa. Vastaavana suunnittelijana toimii Salla Leino. Halliyhtiö perui kavamuutoshakemuksesta kenttien rakentamiseksi Jukolankentälle. Sen sijaan halleja yhtiö laajentaa omalla tontillaan, johon ei juuri voi vaikuttaa kaavavaiheessa. Kun rakennuslupaa haetaan, siihen voi ottaa vielä kantaa naapurikuulemisessa.
Sen sijaan huonommin on käy Jukolantien pään kolmelle rintamamiestalolle, jotka jäävät parkkipaikkojen alle. Koska kaupunki ei uusinut vuokrasopimusta, asiaan ei juuri voi vaikuttaa.

5. Pallivahan seurakuntakeskus
Pallivahan seurakuntakeskukselle on haettu kaavamuutosta, jossa tilalle tulisi asuinkerrostaloja. Rakennus on niin homeessa, että omistaja purkaisi sen mieluiten. Kaavamuutos edellyttää suojelutarpeen selvittämistä.

6. Kairialankadun kaava
Kairialankadun naapurissa oleville kerrostalotonteille haetaan lisää rakennusoikeutta. Asukkaat vastustavat sitä, koska jo nykyisistä kerrostaloista on suurta haittaa omakotikiinteistöjen omistajille niin autopaikoituksen tuoman haitan kuin lisääntyneen rauhattomuuden vuoksi. Asiasta on tehty OAS kuulemisen yhteydessä kirjelmä, jossa vastustetaan esitetyn laajuista muutosta, jossa pahimmillaan on neljä kerrostaloa.