Hulevesimaksu epäreilu omakotitaloille

18.11.2018

Turussa määrätty “tasavero” eli hulevesimaksu painottuu omakotiasujien niskaan, mikä on herättänyt suuttumusta myös takakirvesläisissä. On ymmärrettävää, että yhteisten alueiden kuten katujen, kenttien, puistojen ym. hulevesikustannukset jaetaan kuntalaisten kesken, mutta tasasuuruisena niistä lankeaa suurempi osuus omakotitaloille kuin kerrostaloille.
 Kerrostaloissa maksu määräytyy kerrosalan mukaan, omakotitaloissa tontin mukaan. Esi-merkiksi kerrostalossa,  jossa on 200 asuntoa ja yli 3000 kerrosneliöä, maksu on koko talosta 1000€ eli taloutta kohden 5€/v  - omakotitalossa 50€/v.
 Syyskokouksen keskustelussa huomautettiin, että reilumpaa olisi sisällyttää hulevesimaksu kiinteistöveroon.
 TPK:ssa on tullut esille myös se, että maksu voi olla osin lainvastainen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan “tarkoitus on imeyttää ja viivyttää hulevedet kerääntymispaikalla sekä ehkäistä hulevesistä ympäristölle ja kiinteistölle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja”.  Savimailla, kuten Takakirveellä hulevesien johtaminen pois tontilta voi aiheuttaa maaperän kuivumista ja siten vahinkoa perustuksille. Jos hulevesi imeytetään, torppareilta voisi periä vain osuuden yleisten alueiden kuluista.