Sisältä öljysäiliön voi purkaa ja poistaa itse

15.4.2019

Hyvä puukkosaha ja huipputerät - silloin öljysäiliön voi poistaa itsekin - puhdistus on teetettävä sertifioidulla yrityksellä.
Hyvä puukkosaha ja huipputerät - silloin öljysäiliön voi poistaa itsekin - puhdistus on teetettävä sertifioidulla yrityksellä.

Öljykattilasta maa- tai ilmalämpöön siirtyjien pitää huolehtia myös öljysäiliön käytöstäpoistosta. Säiliön käytöstäpoisto ja puhdistus pitää määräysten mukaan teetättää yrityksellä, jolla on siihen oikeuttavat luvat. Yritys tekee myös käytöstäpoistoilmoituksen viranomaisille. Puhdistus maksaa 350-400€ Turun seudulla.

Mikaela Sundqvist, LSHJ, miten pitää toimia käytöstä poistetun öljysäiliön kanssa?
"Lähtökohta on, että käytöstä poistettu öljysäiliö on jätettä ja se toimittaa pois kiinteistöltä. Näin ollen maassa oleva öljysäiliö pitää lähtökohtaisesti kaivaa ylös ja toimittaa jätteenkäsittelyyn. Mikäli säiliö sijaitsee paikassa, josta sen ylös kaivaminen on teknisesti hyvin vaikeaa, voi ympäristösuojeluviranomaiselta hakea poikkeuslupaa säiliön poistamisvelvollisuudesta. Tapaukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta. Poikkeamishakemuslomake löytyy täältä: http://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/ymparistonsuojelun-luvat-ja-ilmoitukset ja lisätietoja voi kysyä Turun kaupungin ympäristönsuojelulta".

Voiko sisäsäiliön purkaa itse?
"En ole itse tietoinen, että mikään laki tai määräys estäisi sen, että itse purkaa pois sisällä sijaitsevan säiliön, joka on puhdistettu ammattilaisen toimesta. Puhdistettu säiliö ja sen osat otetaan vastaan jäteasemilla – jätteentuojalla pitää toimituksen yhteydessä olla mukana todistus säiliön puhdistuksesta. Vastaanottomaksu riippuu materiaalista, esim. metalli otetaan maksutta vastaan."

Säiliön käytöstä poisto ja puhdistus pitää siis teetättää sertifioidulla yrityksellä?
"Puhdistus on tosiaan aina suoritettava ja se tulee toteuttaa ammattilaisen toimesta. Tärkeää on säilyttää puhdistustodistus, sillä ilman sitä, ei öljysäiliötä oteta vastaan jäteasemilla."

Turun ympäristösuojelumääräyksissä on seuraava ohje: "Jos säiliö sijaitsee paikassa, josta sen poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa, ympäristönsuojeluviranomainen tai sen määräämä viranhaltija voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää poikkeuksen säiliön poistamisvelvollisuudesta. Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on todistettavasti ennen vuotta 2001 puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttö ja ilmaputket on kuitenkin poistettava. "