Väliaikaislaki mahdollistaa sähköisen äänestyksen

26.10.2020

 

Patentti- ja rekisterihallituksesta saatujen ohjeiden ja 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaislain mukaan yhdistyksillä on oikeus järjestää varsinaisia kokouksia ja äänestyksiä etänä, vaikka sitä ei olisi mainittu säännöissä. Hallitus esittää, että tehtäsiin sääntömuutos, jolla etäkokoukset ja äänestäminen vuosikokousasioista, syys- ja kevätkokouksen yhdistäminen erittäin painavista syistä olisi mahdollista jatkossa myös tietoliikenneyhteyden kautta hallituksen valitsemalla järjestelmällä. Myös koolle kutsumissääntöä muutettaisiin niin, että sähköpostin ja paperisen tiedotteen lisäksi kokouskutsu voitaisiin toimittaa myös muulla hallituksen hyväksymällä digitaalisella alustalla.